Obchodní podmínky

 

1 - základní ustanovení

 

Provozovatelem eshopu kaboom.cz je Tomáš Maláník, IČ: 75408473. Místem podnikání je Hoppova 874/6, 602 00, Brno - Veveří (nejedná se o provozovnu). Provozovatel není plátce DPH. Předmětem obchodu je prodej textilu s postiskem.

 

2 - způsob objednání

 

Objednat zboží je možne pouze elektronicky na těchto stránkách. Kupující je v objednávce povinnen uvést své jméno a příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu a telefonní číslo. Pokud má kupující nějaké zvláštní požadavky ke zboží (např. jiná barva), uvádí je do komentáře objednávky. Následně je potřeba zvolit způsob platby a doručení. Kupní smlouva je uzavřena odsouhlasením obchodních podmínek a potvrzením objednávky. Kupujícímu bude obratem zasláno potvrzení objednávky na jeho emailovou adresu.

 

3 - dodací podmínky

 

Zboží je zasíláno doporučeně prostřednictvím České pošty. Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. V rámci Brna je po předchozí domluvě možné osobní převzetí. V takovém případě je možné platit v hotovosti nebo předem bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem je zboží expedováno po připsání platby na účet provozovatele. Nepřevzetím zboží při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dochází k porušení kupní smlouvy a odesilatel má právo na náhradu výdajů spojených s odesláním zboží.

 

4 - platební podmínky

 

Ceny uvedené u produktů jsou konečné a platné v okamžiku objednávky.

 

Zákazník má na výběr tyto možnosti platby:

 

  • v hotovosti při osobní převzetí v rámci Brna po předchozí domluvě.

zákazník neplatí žádný manipulační poplatek.

  • bankovním převodem na účet 670100-2208045960/6210

jako variabilní symbol použijte číslo objednávky

náklady na dopravu při tomto způsobu platby činí 40,- Kč

 

Při objednávce přesahující hodnotu 1000,- Kč je doprava zdarma.

 

5 - odstoupení od smlouvy

 

Zákazník má v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku možnost vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemně. Toto neplatí v případě osobního odběru, neboť zákazník má možnost seznámit se s předmětem obchodu.

 

Vrácené zboží nesmí jevit žádné známky používání, nesmí být poškozené, musí být kompletní (včetně případných dárků), musí obsahovat doklad o koupi a musí být schopné dalšího prodeje. V opačném případě má prodávají právo částku k vrácení ponížit o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Zboží je zákazník povinen poslat v obalu bránícímu poškození výrobku při přepravě na adresu: Tomáš Maláník, Hoppova 874/6, 602 00, Brno - Veveří. Náklady spojené s vrácením zboží jdou na vrub kupujícího. Vracené zboží nelze v žádné případě zaslat na dobírku - nebude převzato. Peníze budou zákazníkovi odeslány na účet bezprostředně po doručení vráceného zboží dodavateli.

 

6 - reklamační řád

 

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí plnění kupní smlouvy.

 

Kupující je povinnen při doručení překontrolovat stav zásilky za přítomnosti dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (neúplná nebo poškozená zásilka). Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@kaboom.cz.

 

Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné aby kupující prodávajícímu zaslal zboží kompletní, tak jak jej převzal od prodávajícího včetně dokladu o koupi. Dále je nutno přiložit písemné oznámení o zjištěných vadách. V závislosti na druhu vad a za podmínek obecně závaznými předpisy, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat aby bylo vadné zboží vyměněno za nové, nebo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z neodborného zacházení ze zbožím.

 

Reklamované zboží je zákazník povinen poslat v obalu bránícímu poškození výrobku při přepravě na adresu: Tomáš Maláník, Hoppova 874/6, 602 00, Brno - Veveří. Cestu reklamovanoho zboží k prodejci hradí zákazník a cestu opraveného nebo vyměněného reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi hradí prodejce. Pokud zákazník chce zboží pouze vyměnit za jinou velikost či barvu, hradí obě cesty zákazník. Zboží může být opraveno, vyměněno, mohou být vráceny peníze na bankovní účet kupujícího či může být reklamace neuznána. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od přijetí. O průběhu reklamačního řízení bude kupující informován prostřednictvím emailu.

 

7 - ochrana osobních údajů

 

Prodávající v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. prohlášuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 7.12.2011